Fita de terme 15 entre Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem est del terme municipal
Camí de l'Enric de la Serra.
392

Coordenades:

41.68563
1.81167
401102
4615555
08098-391
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Regular
Força erosionat
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 15. Està situada a l'extrem est de la serra de l'Otzet. Consisteix en un bloc de pedra en forma de prisma recte de base rectangular però de contorns molt gastats i irregulars. En la part visible mesura 36 cms. d'alçada per 28 d'amplada i 15 de fondària. En una cara té gravada la inscripció C i en l'altra, molt erosionada, [C?]M.

Per les característiques tipològiques i dels gravats, que són molt simples, es fa difícil donar una datació a aquesta fita, que en termes genèrics es podria considerar dels segles XVIII. Un referent a tenir en compte són les fites veïnes del termenal amb Manresa, que majoritàriament es poden considerar del segle XVIII. La inicial C correspon a Castellgalí, però ignorem el significat de les inicials CM. Aquesta part del terme pertany a la parròquia de Salelles, que fins el 1833 va ser un municipi independent i, després, fou integrada dins de Sant Salvador de Guardiola. En les fites del termenal amb Manresa hi ha gravada la inscripció "Salellas". En canvi, en aquesta part del termenal que afronta amb Castellgalí apareixen les inicials CM.
El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Sant Salvador de Guardiola i Castellgalí.