Festa del carrer de Sant Jaume Rubí

Vallès Occidental
Carrer de Sant Jaume, 08191-RUBÍ
Al nucli urbà

Coordenades:

41.49025
2.0318
419179
4593634
08184-198
Patrimoni immaterial
Manifestació festiva
Contemporani
Popular
XIX-XX
1845?
Bo
Inexistent
Fàcil
Lúdic
Pública
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

Festa de carrer que porta com element religiós festiu bàsic, la ofrena de ciris i flors al sant en la seva capelleta del carrer, celebració eucarística a l'església, i a continuació festes populars que es celebren en el mateix carrer que s'engalana a l'efecte en el temps de celebració. La festa acostuma a durar quatre dies a l'entorn de la festivitat del seu patró, Sant Jaume, el 25 de juliol. L'any 2000 es va demanar a la Generalitat de Catalunya la seva declaració com a Festa d'Interès Nacional.

Les fotografies més antigues conegudes sobre aquesta festa son de l'any 1905. Les que apareixen a la documentació de la fitxa han estat facilitades per Mireia Sabartés del Diari "El Punt de Rubí" i per Carles Aluju Ferrer, també del mateix diari i corresponen a les festes de l'any 2000.

La festa es celebra amb seguretat des de fa 150 anys en un dels més antics carrers del nucli urbà de Rubí, que va anar creixent principalment durant el segle XVIII cap al territori ocupat pel barri del Padró, seguint el traçat de l'antic camí de Rubí a Sant Cugat. Durant molt de temps, la meitat d'aquest carrer va ser del terme de Rubí, i l'altra de Sant Cugat, per la qual cosa, els preus dels productes que els pagesos venien a un i altre costat del carrer no eren els mateixos. El 2 de juliol de 1836, va haver la petició de l'Ajuntament al Govern de la nació per que tot el carrer formés part del terme municipal de Rubí. Com a conseqüència d'aquesta petició, l'any 1845 es va celebrar la segregació de la banda esquerra del carrer, fet aquest que pot estar en el origen d'aquesta festa més que centenària, encara que alguns cartells de la primera meitat del segle XX, indiquen que es feia des de l'any 1800. L'origen del nom del carrer pot estar en la advocació del sant que encara avui dia es pot contemplar en una capelleta urbana que està instal·lada a la façana de la casa que porta el número 14 en el mateix carrer (ASSOCIACIÓ, 2000). A la dècada de 1970, la construcció de nous pisos procura la agregació de 100 metres de llargada al traçat primitiu del carrer, que es veu més que perllongat en aquesta data. L'any 1945 es va celebrar el centenari introduint com element decoratiu afegit a l'engalanament del carrer , la col·locació d'uns maniquís vestits a la manera catalana, ubicats en les entrades del Carrer de Sant Cugat i baixada del carrer de Sant Joan.

RUFÉ I MAJÓ, Miquel (1982a) Calendari llaminer. Rubí: Miquel Rufé i Majó.