Ex-convent de les Dominiques La Llacuna

Anoia
Carrer de la Pedragosa, 5
607,37

Coordenades:

41.47217
1.53471
377649
4592211
08104-36
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
1908
Bo
Inexistent
6701
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 48514CF7972S
Juan Garcia Targa

Estructura rectangular, dos nivells, golfes i sostre a doble vessant amb cobertura de teules corbes. A sobre la porta principal d'accés a la propietat figura una placa de pedra de forma lobulada decorada amb puntejat, creu amb puntes arrodonides i grafia "HH.TD", escut de l'ordre de les Dominiques . Actualment resta part del mur perimetral corresponent al exconvent on destaquen dos trets fonamentals: 1) porta d'accés amb arc de mig punt rebaixat i arcada amb tres petits pinacles decoratius piramidals. 2) dins l'arcada esmentada es documenta una placa on figura la data 1908 amb petits gravats

Les dominiques començaren a exercir l'ensenyament de nenes l'any 1866 al municipi. L'any 1908 s'estrena el nou edifici amb personal procedent de l'Ordre Terciària del convent del Rosari de Vic (Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991) Es van efectuar treballs de neteja de l'escut de les Dominiques a mitjans del anys setanta. Segons el propietari actual, l'escola va funcionar entre 1908-1932/33. Els anys posteriors a la Guerra Civil l'espai va servir com a refugi per gent diversa. Cap els anys 50 l'adquireix la família actual i es transforma en habitatge familiar, tot i que la part baixa es feia servir com a escola i la part superior com a habitatge.

Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Apunts històrics de La Llacuna. Vilanova i la Geltrú; Diputació de Barcelona Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: l'Anoia. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991. Agraïm la comunicació personal del Sr. Sr. Josep Segura.