Estendard de la "Sociedad Coral La Amistad"
Castellbell i el Vilar

  Bages
  C. de Joaquim Borràs, 40
  158

  Coordenades:

  41.62924
  1.8606
  405091
  4609239
  Número de fitxa
  08053 - 581
  Patrimoni moble
  Tipologia
  Objecte
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Any
  1886
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Física
  Accés
  Restringit
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament (C. de Joaquim Borràs, 40 - 08296 Castellbell i el Vilar)
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  Ensenya de la Societat Coral l'Amistat en forma de banderí, que a diferència de la tipologia més usual d'estendards que pengen d'una vara horitzontal que alhora penja d'una de vertical, aquesta penja directament de la vara vertical.
  Sobre un fons estampat amb motius vegetals de color blau turquesa es pot llegir "Sociedad Coral la Amistad" amb lletres brodades en vermell. A sota, l'escut del municipi, i per sota el nom del municipi i l'any 1886, també brodat en vermell.

  Fotografies d'Elisabeth Camperola, cedides per l'Ajuntament de Castellbell i El Vilar

  La Societat Coral La Amistad, fou fundada l'any 1886, al barri del Borràs. D'aquells primers anys de la seva vida ho desconeixem tot i tant sols es conserva l'estendard amb la data de la seva fundació. Els estatuts de la societat coral foren signats pels seus directius Rafael Palà i Ramon Pintó el 9 de desembre de 1899 i rubricats tres dies més tard per Eduardo Sanz, governador civil de la província de Barcelona. Coneixem un exemplar d'aquells "Estatutos de la Sociedad Coral «La Amistad» de Castellvell y Vilar", impresos l'any 1902 a l'impremta del germans Viñals, situada al número 6 del carrer d'Urgell de Manresa.
  Un escrit adreçat al Govern Civil, el 29 d'agost de 1904, ens fa saber que el president de la societat del cor del Borràs era Pere Suñé i el secretari el senyor Francesc Pintó, els quals van formalitzar la inscripció de la societat, exposant que «habiendo organizado la junta provisional de esta Sociedad una agrupación obrera con caracter instructivo y recreativo y habiendo llegado el caso de legalizar los Estatutos que han de regirnos, acompañamos con las formalidades que exige la Ley de asociaciones el correspondiente duplicado, por lo que suplicamos la inscripción de la Sociedad en este Gobierno Civil».
  Tenien la seva seu en un local llogat a Jaume Playà, situat al número 16 del carrer del Borràs, i el dia 8 de setembre de 1904 van celebrar la sessió constituent sota la presidència de Pere Suñé. El primer en prendre la paraula fou Ramon Pintó, qui remarcà la necessitat de "cultivar el arte del maestro Clavé, haciendo que sus piezas musicales prevalezcan en el canto". Lluís Torres proposà la instal·lació d'una biblioteca "instructiva para solaz de los socios y favorecedores". Joaquim Talló i Josep Pintó va proposar que es passés a la votació dels càrrecs directius de l'entitat i foren elegits els següents: "Pedro Suñé, presidente; Valentin Sala, vice-presidente; Francisco Pintó, secretario; Pedro Martí, contador; Magin Codina, tesorero; Jaime Gost, Joaquin Talló y Alberto Sierra, vocales, y andador Juan Oller".
  El mes de juliol de 1907 n'era president el senyor Joan Pintó i tresorer Lluís Torres i els socis pagaven una quota de 0'50 pessetes mensuals, com ho veiem en els rebuts presentats pel soci Joaquim Talló, veí de la Bauma, que en aquella data havia estat expulsat de la societat coral. Aquest home va queixar-se al Govern Civil de l'actuació i mala gestió del president de la Societat Coral i, com en aquell moment el Talló era l'abandera't van instar-lo a que tornés la bandera a l'entitat. Els del govern van respondre-li que no hi tenien competència en aquells afers interns de les associacions.

  VALLS i PUEYO, Joan (2017). El cant coral al Borràs; dins El Brogit,periòdic informatiu de Castellbell i El Vilar, 421; abril de 2017, pp. 11 - 13.