Esquerda nº 3 del mas de les Fonts - Penya Esquerdada Nº 3 - Avenc SM-8/9/10 Vallirana

Baix Llobregat
Serra del Mas - Penya Esquerdada
Sota el cim de la penya, al nord-est, per un corriol a la dreta del camí que ve del Pla d'Ardenya
532m

Coordenades:

41.35584
1.93349
410788
4578809
08295-525
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 08296A00500005
Adriana Geladó Prat

Esquerda de 53 metres de desnivell amb un recorregut de 220 metres, situada en una zona litològica de dolomies. Es tracta de l'esquerda més fonda i complexa del grup, ja que presenta dues boques que enllacen interiorment i una tercera (SM-10) per la que no es pot passar. L'accés més còmode es fa per la boca del mig (SM-9). Trobem un ampli caos de blocs seguit d'un P12 amb una falsa base en pendent, que ens aboca a un P16. Per la primera entrada (SM-8) després d'un ressalt de 6 metres, s'accedeix a un pou de 37 metres de fondària. Des de la seva base s'arriba a un pou de poca amplada que desemboca en el punt més profund de la cavitat.

Les dades han estat extretes de l'espai web Espeleoindex.

La primera exploració d'aquesta esquerda es va portar a terme l'any 1980 per l'ERE del CEC. Forma part del grup de set esquerdes situades damunt del Mas de les Fonts. Aquesta està situada abans d'arribar a l'esquerda nº 2 i nº 5.

Http://www.espeleoindex.com/# (Consulta: 20-04-2017).