Escut de la casa de cal Beneficiat Santa Margarida de Montbui

Anoia
Nucli antic (08710 Santa Margarida de Montbui)
C/Major, 16 (08271 Santa Margarida de Montbui)

Coordenades:

41.55668
1.6046
383636
4601497
08250-57
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Barroc
XVII
1688
Bo
Legal
Fàcil
Ornamental
Privada
3717710CG8031N
Raquel Valdenebro Manrique

Escut esculpit sobre la cara vista d'un carreu de forma trapezoïdal, que es troba encastat a nivell del primer pis de la casa coneguda com Cal Beneficiat o Cal Santdiumenge. Tot i que es troba molt erosionat s'aprecia un escut amb l'orla exterior del símbol cardenalici, que s'explica per la relació de la casa amb la propietat episcopal. L'interior de l'escut es troba quatripartit, alternant dos camps amb el que sembla el dibuix d'un castell amb altres dos camps amb aigües. Sobre l'escut es conserva la data de 1688. La ubicació actual de l'escut no es correspon amb la que devia ser original.

Aquesta edificació es troba situada en un dels carrers originaris del poble de Montbui, i nucli embrionari de la trama urbana configurada entorn a l'església i a aquest carrer, que ja figura en un capbreu del 1520. Les cases es van anar alineant en el carrer Major on hi hagué la major densitat de població. Aquesta casa era propietat del bisbat de Vic que l'havia adquirit d'una donació. El nom antic de la casa Cal Beneficiat, pot trobar-se en estreta relació amb el fet de que la casa fos de propietat episcopal, destinada potser a acollir mossens dotats amb beneficis eclesiàstics. L'escut du la data del 1688 i du l'emblema dels marquesos de Duesaigües i explicaria la vinculació del benefici fundat a l'església parroquial de Santa Margarida amb aquesta família nobiliària propietària de la Casa Gran.

ALVAREZ R (1986) Història de Santa Margarida de Montbui. Treball inèdit. CASTELLTORT et alii (1989) Santa Margarida de Montbui. El nostre poble. Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. TORRAS I RIBÉ J (1991) "Santa Margarida de Montbui" . Història de l'Anoia. Vol II. Ed. Parcir. Pàg. 13-47. RAURICH J. SANTACANA M (1982) "L'activitat econòmica a l'àrea igualadina " a Banca Catalana. Núm. 66. pàg.32-50