Escorxador Copons

Anoia
Carrer de Vilanova, 55, 08289
A l'extrem de migdia del nucli urbà, sota el pont d'accés al poble damunt la riera de Sant Pere
415m

Coordenades:

41.63458
1.51874
376625
4610265
08071-201
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
Caldria arranjar els emmarcaments d'algunes obertures.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 6605404CG7160N
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner de grans dimensions i planta rectangular, format per tres cossos adossats. El volum principal presenta la coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i cinc xemeneies independents, que també estan cobertes amb teuladetes de dues aigues. Està distribuit en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al carrer de Vilanova. Totes les obertures de l'edifici són rectangulars, han estat reformades i presenten la mateixa ordenació simètrica en tots els paraments. A la façana principal, les obertures de la planta baixa han estat molt transformades, amb la intenció d'adaptar-les al seu ús actual. L'accés principal està situat a la banda de tramuntana d'aquest parament. En aquest punt destaquen dos balcons simples al primer pis i una finestra balconera a la segona planta. Pel que fa als pisos superiors, cal destacar les finestres del primer pis, ja que conserven en bona part les llindes originals bastides en maons disposats a sardinell. Aquest parament està rematat per una cornisa sostinguda amb una solera de llates i bigues de fusta, amb les rajoles decorades amb rombes acolorits. Aquesta cornisa també es documenta a la resta de paraments de l'edifici principal. En general, la construcció deixa l'aparell de l'obra vist, bastit amb pedres sense treballar de diverses mides, disposades irregularment i lligades amb abundant morter. Els cossos auxiliars s'adossen al principal per la banda de migdia i llevant. Es tracta de construccions bastides amb totxos, blocs i cobertes d'uralita, afegides posteriorment.

Tenim notícia que en aquest edifici hi havia hagut una fàbrica tèxtil que rebia l'aigua d'una mina que també alimentava el molí fariner de cal Solé i el del Madora, ambdós al carrer del Raval, i finalment també la fàbrica dels Nocs.

SAUMELL GASSÓ, Jordi (2006). "Protegim el patrimoni històric de Copons". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 22, p. 6.