Escorxador Artés

Bages
Al costat del bosquet de l'Aplec
Carretera d'Artés a Avinyó (B-431), en el Km. 44 a mà dreta, després del pont.

Coordenades:

41.80147
1.95307
413026
4628264
08010-73
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1936
Bo
Legal
Normes subsidiàries, article 143 (20.03.2006)
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament d'Artés (C. Barquera, 41)
Jordi Montlló Bolart

Edifici de planta de creu grega, amb la coberta de teules àrabs a quatre aigües i el carener principal paral·lel a les façanes llargues. Consta de planta baixa alta. S'han afegit tres naus de planta quadrada a sengles espais entre els braços de l'edifici; amb la coberta plana.
Construcció d'obra amb un basament o sòcol de dues fileres de carreus regulars, la resta de la paret és arrebossada i pintada. Les obertures, finestres o portes, i els pilars que separen algunes finestres, estan emmarcades amb maons. La porta principal té un gran arc de mig punt i una coberta a dues aigües feta de fibrociment.
Destaquen els fanals de ferro forjat, molts dels quals tenen els vidres trencats.

La primera notícia de l'existència d'un escorxador municipal és del febrer de l'any 1876, però no es coneix la seva ubicació.
L'actual edifici es decideix construir en plena guerra civil (1936). La construcció es va fer en terrenys col·lectivitzats. El gener de 1940, Mercedes Solà de Rocafort demanava indemnització a l'Ajuntament perquè els rojos li havien agafat terres seves; però l'escorxador estava gairebé fet i es va solucionar amb una permuta de terrenys. L'acabament del projecte s'encarrega a Manuel Solà Morales i l'agost de 1944 s'adjudicava per 45846,95 ptes. a Josep Girabal i Plans, d'Artés.
Dos anys més tard, s'acordava enderrocar l'antic escorxador, ubicat a la bassa d'en March, al carrer Detràs, núm. 3.
El desembre de l'any 1953 es compra els terrenys del costat, actual bosquet de l'Aplec, per 5.000 ptes a Francesc Vila Batlle, per facilitar el pas de carros i de bestiar.
Quan deixà de funcionar com escorxador, s'habilità com a casal de joventut, l'Ateneu popular, a la dècada dels noranta del segle passat.

FERRER, Ll. i BONET, A. (1990) Artés. Societat i economia d'un poble de la Catalunya Central. Ajuntament d'Artés, pàg. 250.