Escorrentia de les Costes Alella

Maresme
Les Costes - Rials

Coordenades:

41.50357
2.30383
441899
4594894
08003-219
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
1950
Bo
Legal
BCP (Catàleg Patrimoni d'Alella - 2010)
Difícil
Sense ús
Privada
Polígon 02 - parcel·la 33
Jordi Montlló Bolart

Sistema de regulació de les aigües d'escorrentia que baixa pel torrent quan plou, consistent en aixecar murs o parets seques a base de pedres de diferents grandàries i a diferents nivells a fi i efecte d'amortir la velocitat de l'aigua pluvial.

Aquest element forma part, amb senyalització pròpia, de la ruta paisatgística de la Vall de Rials.

Es va construir durant la dècada dels 50 del segle passat sota la direcció de Jesús Barnadas i els seus treballadors amb un cavall que traginava les pedres que s'extreien del terreny a
mida que es preparava per fer-hi terrasses i plantar-hi vinya.

AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella.
MONTLLÓ, Jordi i FONT, Josep (2007). Inventari d'arquitectura rural i popular d'Alella. Inèdit.