Enteixinats de ca la Planxadora o cal Font Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer del Forn, núm. 2
  121

  Coordenades:

  41.54536
  1.89316
  407684
  4599891
  08147-223
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  XVI-XVII
  Regular
  Alguns plafons molt malmesos han perdut totalment el dibuix.
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Restringit
  Estructural
  Privada
  7701608DF0070S0001XY
  Jordi Piñero Subirana

  Situats en una cambra a la planta baixa i en dues del primer pis d'aquesta casa es conserven enteixinats del tipus I (rectangulars, de 46,5 x 33 cm) (classificació al Pla Especial de Protecció d'Olesa de Montserrat), disposats entre bigues de fusta de
  talla. Ocupen una superfície de 77,2 m2 total. A la casa existeixen els següents
  models decoratius: 1,2,3,4,5,8 i 10. És a dir: aus amb l'arbre de la vida, espina de peix, inscripció "Paula Sasaya", espina de peix amb signes, inscripció "JHS, Maria Virgo", inscripció "AJYDLI", i rombes i puntes de diamant.

  El Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (CMRO) té en curs un exhaustiu estudi sobre un conjunt d'enteixinats de guix que s'han localitzat en algunes cases de la vila.
  La majoria es poden datar a començaments del segle XVII, encara que alguns pertanyen al segle XVI. Segons l'estudi, s'han establert sis tipologies diferents basant-se en les mides i tipus de format de cadascun dels elements, i per a cada tipologia s'han identificat els diferents motius decoratius: una cinquantena en total. Els motius decoratius són variats, alguns de més populars, i altres que incorporen una clara influència renaixentista o barroca. Segons sembla, aquesta solució constructiva va imposar-se durant un període relativament breu, seguint uns patrons força estandaritzats, però presentava alguns inconvenients i posteriorment fou substituïda per altres sistemes més pràctics.

  Anònim (1985). "Les Tortugues o relleus dels entrebigats a Olesa durant els segles XVI i XVII. Apartat I. La masia de can Llimona", a Butlletí del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, núm. 39 (octubre).
  ARGELICH, Jordi; LLOSA, Francesc; MORERA, Jaume. Enteixinats de guix i emmotllats de sostre dels segles XVI-XVII a Olesa de Montserrat. Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (treball en curs)
  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Conjunt especial dels enteixinats: fitxa E-17