Els Pegats Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Sant Pau
vessant sud del turó de sant pau, a l'oest del terme de Vilafranca.

Coordenades:

41.35731
1.68242
389789
4579260
08305-182
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Edats dels Metalls
Neolític
Regular
troballes superficials
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 28 i 7514
Difícil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 028A00003
Jordi Montlló Bolart

Jaciments amb materials ceràmics i lítics superficials, localitzats amb motiu de les remocions agrícoles del terreny.
Es van trobar diversos materials ceràmics, fragments de ceràmica campaniforme, fragments de ceràmica del neolític i bronze antic.

Prospeccions de Rossend Olivella i Buscall, l'abril de l'any 1963.
Prospeccions de Josep Gràcia i Girald i Rossend Olivella el març de l'any 1988.

Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
GRÀCIA GIRALT, Josep (1989). "L'estació campaniforme dels Pegats (Vilafranca del Penedès)", dins Miscel·lània Penedesenca de l'Institut d'Estudis Penedesencs 1988, núm. XI, juny 1989, pp. 7-36.