Els Ginebres
Balenyà

  Osona
  Camí de Tona

  Coordenades:

  41.8426
  2.22812
  435917
  4632588
  Número de fitxa
  08017-158
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08017A003000010000OI
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

  Els Ginebres és una masia del segle XVIII que va ampliar-se amb dos nous volums durant el primer terç del segle XX. El volum principal és de planta rectangular i s'estructura en tres crugies, de les quals la que està més al nord va incorporar-se posteriorment. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons dos eixos d'obertures, amb el portal d'arc pla de pedra carejada descentrat en un extrem. A la façana de xaloc hi trobem adossat el segon volum, que es prolonga vers a llevant. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Les obertures estan totes emmarcades amb una motllura, les de la planta baixa d'arc escarser i les del pis d'arc pla. Un tercer volum s'adossa a la part posterior de forma perpendicular. En destaca una galeria a la part posterior amb cinc pòrtics d'arc de mig punt amb una motllura superior. El tractament dels murs als tres volums és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb cabirons.

  La casa de Ginebres va construir-se en terres de l'antiga quadra de l'Aguilar, però en terme parroquial de Tona. Segons tradició oral, antigament era un hostal situat a peu del camí de Vic a Barcelona. En el cadastre de 1756 hi consta la "casa de las Ginebras", que formava part del mas Fontordera de Tona, propietat de Climent Puig. En l'amirallament de l'any 1851 s'esmenta el lloc de Ginebras, mentre que en el de 1918 consta que la casa Ginebra era propietat de Joan Fontordera de Barcelona.

  PLADEVALL, A. (1990). Tona: Mil cent anys d'història. Vic: Eumo Editorial / Tona: Ajuntament de Tona.