Casa Nova de Fontderola Balenyà

Osona
Camí de la Casa Nova de Fontderola
Des de la ctra. De Banyeres al Puigsagordi, seguir pel camí que porta a la casa

Coordenades:

41.81527
2.21152
434511
4629567
08017-157
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000504500DG32G0001QO
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La Casa Nova de Fontderola és una masia del segle XIX que va ser reconstruïda durant la segona meitat del segle XX. És un edifici de planta quadrangular que s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal descentrat d'arc pla de pedra carejada amb la llinda inscrita amb l'any "1801". La resta d'obertures tenen la llinda de fusta i els brancals de pedra. El tractament dels murs és la pedra vista. El ràfec està acabat amb una imbricació de teules i rajols ceràmics.