Els Foquers
Tavèrnoles

  Osona
  Pla dels Foquers
  Emplaçament
  Pel trencall que surt a mà esquerra del camí que duu de la carretera BV-5213 a Folgueroles.
  520 m

  Coordenades:

  41.9486
  2.3253
  444078
  4644289
  Número de fitxa
  08275 - 23
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 17 (arquitectònic). BCIL.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA.: 24238.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  4146002DG4444N0001EX
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, formada per dos volums a diferent nivell.
  El volum més antic és de planta rectangular i consta de planta baixa i un pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, que es troba a llevant.
  La façana presenta un portal rectangular, amb la llinda datada amb l'any "1783", i tres portes més, amb marc de pedra, a excepció d'una, amb marc de maó. Al primer pis, s'hi obren tres finestres amb els ampits motllurats i lloses per a torratxes. En aquesta part, la façana es troba arrebossada i pintada de color verd; en destaca un esgrafiat amb l'any "1784".
  A la banda de migdia, s'hi adossa un cos de planta rectangular, que consta de planta baixa i un pis, on es troben els porxos. La coberta és a una sola vessant, amb teula ceràmica aràbiga, que desaigua cap a migdia.

  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  Es tracta de l'antic mas Folquers, conegut posteriorment com a Foquers, degut a la pronúncia local.
  Les dates constructives presents a la casa, corresponen a una reforma del segle XVIII.

  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1985). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).