El Vidal Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 1150 metres per camí rural de la carretera C-153, punt quilomètric 3'900

  Coordenades:

  41.96776
  2.28459
  440721
  4646444
  08100-147
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00100010
  Jordi Compte

  El Vidal es troba situada en un pla entre camps de conreu a l'est del riu Gurri i a escassos metres al sud de la Roca del Gurri.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes i diversos cossos i estructures adossats al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra arrebossats, amb algunes parts de tàpia i cantonades vistes de carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada a l'est, conté un cos adossat perpendicularment a l'extrem dret que forma una eixida al primer pis, amb pilar central de pedra bisellada. Aquest cos i diverses estructures ubicades a l'est i al sud de la masia, bastides amb murs de maçoneria de pedra i ampliacions d'obra vista, tanquen un pati davant la façana. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha un portal i dues finestres emmarcats amb pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra treballada, una finestra petita emmarcada amb un sol monòlit i una porta emmarcada amb pedra bisellada que dóna accés a l'eixida que forma el cos adossat. A nivell de golfes hi ha quatre finestres d'arc rebaixat.
  La façana sud conté un cos adossat d'un nivell menys a la part esquerra, amb diverses obertures a les tres façanes que no queden adossades al volum principal, algunes de les quals emmarcades amb pedra bisellada i pedra treballada. Pròpiament a la façana hi ha una finestra a la planta baixa, una finestra emmarcada amb pedra treballada al primer pis i dues finestres d'arc rebaixat a les golfes.
  La façana oest conté cossos de menor alçada adossats a banda i banda, el de l'esquerra amb una finestra emmarcada amb pedra bisellada al primer pis que té la data de 1744 inscrita amb una creu intercalada. Pròpiament a la façana del volum principal hi ha tres finestres emmarcades amb pedra treballada a nivell de planta baixa. Al primer pis hi ha quatre finestres, una de les quals emmarcada amb pedra motllurada, una altra amb pedra bisellada i una amb pedra treballada. A les golfes hi ha tres finestres d'arc rebaixat.
  La façana nord es troba dominada completament per el cos adossat en aquesta part, sense obertures en la seva façana nord. Just davant hi ha diverses estructures que pràcticament uneixen la masia amb la Roca del Gurri.

  El Vidal es troba documentada, segons mossèn Pladelasala, des del segle XII, esmentada com Vidal de Gualomers. També es troba documentada al voltant de l'any 1415, en un llistat de cases de la parròquia de Sant Esteve de Granollers.

  AADD (2002). Gurb. Un poble arrelat a la terra. Edicions Àlber.
  PLADELASALA, Ramon (1955). "Granollers de la Plana". Dins revista Ausa, vol II. 1955.