El Verdaguer, jaciment Montclar

Berguedà
Serrat del Verdaguer
A llevant del mas Verdaguer
829m
08130-8
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Ibèric
Romà
III aC
Regular
No es coneix l'estat del jaciment ja que no s'ha fet cap intervenció.
Inexistent
CC.AA. 6441
Fàcil
Sense ús
Privada
08129A00200001
María del Agua Cortés Elía

Possible poblat aturonat sobre una plataforma de 150m de llargària per 50m d'ample que es troba proper sobre un serrat de poca alçada a llevant del mas Verdaguer. En una prospecció superficial feta per J. Carreras, es va trobar ceràmica oxidada ibèrica i de vernís negre romana. També s'observen concentracions de pedres circulars que indiquen la presència de sitges, a més de restes d'una possible muralla en el vessant nord-oest.

La seva morfologia recorda el poblat ibèric de Sant Miquel de Sorba. No s'ha fet cap intervenció arqueològica, només prospecció en superfície amb recollida de materials. Una part del material el conserva el Sr. Carreras i altra part està dipositada al Museu Comarcal de Berga.

Sánchez, E.. (1990). "L'època ibèrica", a El Berguedà: de la prehistòria a l'antiguitat. Els llibres de l'Àmbit, núm. 4. Pp. 197-225.