El Romeu (jaciment) Gurb

Osona
Parròquia de Sant Andreu de Gurb
A 3950 metres per pista asfaltada de la carretera N-152a, punt quilomètric 68'400.

Coordenades:

41.94826
2.21
434521
4644333
08100-183
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Edats dels Metalls
Bo
Inexistent
CCAA, I02548
Difícil
Sense ús
Privada
Ref.Cad: 08099A01900082
Jordi Compte

El jaciment del Romeu es troba situat en la vessant sud del turó de la Creu de Gurb, prop de la masia del Romeu, en una zona formada per margues grises on neix el torrent de l'Esperança
Es tracta d'un jaciment donat a conèixer en una prospecció de M. Cassany en la que es localitzaren els materials arqueològics avui conservats, trobats en el·llit del torrent de l'Esperança. El material arqueològic està format per:
- Dos fragments de part alta de vas, amb carena alta i vora lleugerament oberta, amb decoració campaniforme formada per petites incisions que envolten triangles reomplerts de línies obliqües paral·leles
- Un fragment de la part de carena d'un vas campaniforme amb decoració incisa formada per línies horitzontals simples, entre les quals s'intercalen petites línies perpendiculars.

El jaciment va ser prospectat per M. Cassany l'any 1964.

Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya. Gurb. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, febrer de 2001.
MOLIST, Miquel BUXÓ, Dolors (1998)."Noves troballes de vas campaniforme a la comarca d'Osona" dins Ausa, 1998.