El Reguer Xic Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Esteve de Granollers
  A 950 metres per camí rural de la carretera C-153, punt quilomètric 3'900

  Coordenades:

  41.96543
  2.28706
  440924
  4646184
  08100-153
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A00100015
  Jordi Compte

  El Reguer Xic es troba situada en un pla lleugerament elevat entre camps de conreu, al sud-est del Vidal i la Roca de Gurri i al nord-oest de la carretera C-153.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes fruit de diverses ampliacions, un volum adossat al nord-est i diverses estructures al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra i parts de tàpia arrebossats i la teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior a la part central, quedant els cossos laterals amb teulada d'una vessant.
  La façana principal, orientada al sud-est mostra diverses parts diferenciades: el volum original a l'extrem esquerre, una ampliació a la part dreta i el volum adossat a l'extrem dret. En el volum principal i a nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra motllurada i la inscripció "HIERONIM RAGVER" junt amb la data de 1688 i una creu intercalada a la llinda, dues finestres i un portal a la part dreta emmarcat amb pedra motllurada i la inscripció "1693 FRANCESCH BAVCELLS" a la llinda. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra motllurada, un balcó emmarcat amb pedra bisellada i la inscripció "AVE MARIA SIN PECADO CONCEBIDA 1694" a la llinda, un altre balcó i una finestra emmarcada amb pedra motllurada amb la data de 1693 inscrita a la llinda amb un motiu geomètric en relleu intercalat a l'interior del qual hi ha una creu. A les golfes hi ha dues finestres, una de les quals emmarcada amb monòlits de pedra treballada. A la dreta hi ha el volum adossat modernament que forma una terrassa a nivell de primer pis.
  La façana sud-oest conté una estructura adossada a nivell de planta baixa, amb murs arrebossats i teulada d'una vessant. Per sobre, a nivell de primer pis del volum principal hi ha tres finestres, una d eles quals emmarcada amb pedra bisellada.
  La façana nord-oest té adossada una estructura de grans dimensions, teulada de doble vessant i murs de maçoneria de pedra arrebossats. A la part visible de la façana i a nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i decoració d'arc de cortina a la llinda amb un motiu erosionat a l'interior. Al primer pis, sobre l'estructura adossada, hi ha diverses finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada. A nivell de golfes hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada.
  La façana nord-est es troba dominada completament pel volum adossat, que forma una terrassa a nivell de primer pis, al fons de la qual hi ha una galeria formada per diverses obertures de notables dimensions.

  El Reguer Xic es troba documentada, segons mossèn Pladelasala, des del segle XV, esmentada com a caseta del Picó o del Reguer.

  PLADELASALA, Ramon (1955). "Granollers de la Plana". dins revista Ausa, vol II. 1955.