El Raiet Balenyà

Osona
Ctra. C-1413B, km. 19,2
Per la ctra. De Balenyà a Centelles, pel primer camí després del pont del tren

Coordenades:

41.81115
2.22776
435856
4629097
08017-121
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000708300DG32H0001GK
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

El Raiet és una casa del segle XX. És un edifici aïllat de planta quadrangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures d'arc pla emmarcades de ceràmica, excepte el portal que és d'arc escarser. A la façana lateral s'hi ha adossat un cos que es prolonga per la posterior. El tractament exterior dels murs és arrebossat, amb les cantonades i les obertures ressaltades amb maó vist de factura moderna. El ràfec està acabat amb cabirons.