El Purgatori Sant Feliu Sasserra

  Bages
  Sector sud del terme municipal
  A 4000 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 63'4

  Coordenades:

  41.91031
  2.032
  419720
  4640271
  08212-11
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX
  Regular
  L'edifici es va cremar i va ser refet. Tota la part superior de l'edifici està reformada i ampliada amb totxana.
  Inexistent
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  Ref. cad.: 001A00088
  Jordi Compte i Marta Homs

  El Purgatori està situada en un punt elevat sobre la vall del riu d'Ases, al nord de la Cogullada i a l'oest de la riera Gavarresa.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions composada per planta baixa, primer pis i golfes amb murs de càrrega de maçoneria de pedra irregular fins al primer pis i de totxana al nivell de golfes. La teulada és a doble vessant amb aigües a la façana principal, encara que originalment l'orientació de la teulada era perpendicular a l'actual tal com ho demostra un tros de ràfec conservat a la façana oest.
  La façana principal, orientada al sud, presenta una composició asimètrica amb dues portes emmarcades amb maó i fusta. Sobre aquestes dues obertures s'hi obre un balcó i una finestra, també emmarcades amb maó i fusta i a les golfes trobem tres obertures, totes de nova construcció.
  La façana est només presenta una petita obertura, a nivell de primer pis.
  La façana nord presenta cinc obertures disposades irregularment i de diferent tamany que combinen la pedra i el maó en l'emmarcat, en destaca una de petites dimensions al primer pis, de forma apaïsada i emmarcada amb llinda de pedra. S'adossen perpendicularment a banda i banda d'aquesta façana dues estructures d'us agropecuari, una construïda amb pedra i l'altre amb pedra i totxana.
  Aquesta última estructura s'estén davant la façana oest fins a nivell de primer pis deixant només dues obertures en aquesta façana, una a nivell de primer pis i l'altre a nivell de golfes.
  A uns metres al nord de l'edifici s'hi troba una bassa, utilitzada per a l'abeuratge de bestiar.

  L'era del Purgatori es troba a uns metres de la casa en direcció sud.

  La masia del Purgatori es troba documentada a mitjans del segle XIX, en una llibreta per cobrar lo reparto de "parapleitos" de tots los homes de edat de 57 anys a 60 en lo any 1854, que es troba a l'arxiu municipal, en la que apareix el masover del Purgatori. Tot i així, és probable que les seus orígens es remuntin al segle XVIII.

  Arxiu Municipal de Sant Feliu Sassera, Llibreta per cobrar lo reparto de "parapleitos" de tots los homes de edat de 57 anys a 60 en lo any 1854, secció 2.2.1