El Pla de Caus Montclar

Berguedà
El Pla de Caus
De la C-26, passat pel nucli de l'Espunyola cal agafar trencall a esquerra.

Coordenades:

42.0438
1.76451
397749
4655378
08130-75
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVI
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001803600CG95F
María del Agua Cortés Elía

Casa de planta rectangular coberta amb teulada a doble vessant de teula àrab amb carener perpendicular a la façana principal que s'obre a migdia. La casa ha estat objecte d'una intensa rehabilitació que ha modificat considerablement la seva estructura. L'estructura és de planta baixa, pis i golfes, de pedra i amb obertures de maó. L'estructura de la façana principal és simètrica, amb porta d'arc escarser de maó a plec de llibre al centre, fruit de la rehabilitació actual i obertures dels pisos simètriques. La façana de tramuntana, que actualment és l'accés principal, té afegit un cos en format de L a les façanes nord i est, format per una eixida al pis i un porxo a la planta.

La notícia documental més antiga trobada és 1588, a la casa a la llista de cases per combregar que es conserva a l'Arxiu Diocesà de Solsona (ADS), en Caus a Pla de Caus. També surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856: Pla de caus, José Caus. Això ens dona una cronologia de la casa del segle XVI, ja que no la trobem als fogatges anteriors. La modificació que ha sofert l'estructura d ela casa no ens permet veure elements més antics.

"Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra". 1856. Document original. ACB.