El Maset d'en Ferret Avinyonet del Penedès

Alt Penedès
08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
Maset d'en Ferret.

Coordenades:

41.33801
1.80139
399711
4576973
08013-230
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVIII
Dolent
Està enrunat, encara que conserva bona part de la coberta
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 0070000009501
J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

Masia composta d'un allargat cos central, per les perllongacions que es van anar afegint pels laterals de la casa per tal d'ubicar-hi cups de vi. La planta és aproximadament rectangular, amb coberta a dues aigües de teula àrab. Davant la casa hi ha una era de pedra, i als laterals dos cups rodons, i un de quadrat dins de la casa. Les parets són de maçoneria irregular i al cos central es troben arrebossades amb calç. Hi ha un pou i una bassa relativament a prop, entre aquesta casa i el maset de Baix. Per darrera hi ha més dependències auxiliars amb destins agraris. Conserva la cuina amb la xemeneia.

Apareix esmentat en un document emès "per aplegar lo Salari del Senyor Governador per lo añ de 1825", dintre la segona classe, a la mateixa categoria de cases com la dels Pelagons, el Corral Nou, etc.. (LISTA, 1825) Sembla tractar-se d'una construcció de finals del segle XVIII, corresponent al moment de màxim apogeu del cultiu de vinya al municipi.

LISTA (1825) Lista per aplegar lo salario del Senyor governador per lo Añ de 1825 (Arxiu particular Can Fontanals)