El Llopart o Lleopart
Sant Julià de Vilatorta

  Osona
  Pla de la Mata
  Emplaçament
  A uns 440 m del PK 2,5 de la carretera BV-5202.
  589

  Coordenades:

  41.90583
  2.30753
  442567
  4639553
  Número de fitxa
  08220-31
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU. POUM (DOGC 5817 de 14/02/2011).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA: 23696.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000300800DG43G0001LU
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta quadrada, que consta de planta baixa, planta pis i golfes. La coberta és a quatre vessants, amb teula ceràmica aràbiga. El parament dels murs és fet de pedra lligada amb morter de calç i acabat arrebossat.
  A la façana principa, hi ha un portal d'arc de mig punt, fet amb grans dovelles de pedra treballada, que duu un escut esculpit i la inscripció "JOAN LLEOPART 1627". Al seu costat dret hi ha un petit portal rectangular.
  En quant a la resta d'obertures, són de pedra treballada. Sobre el gran portal hi ha una finestra i ambdós costats una balconera. A les golfes s'hi obren petites finestres.
  En destaca el rellotge de sol situat a la façana principal.
  Se li adossen dos cossos construïts amb murs de pedra lligada amb morter. Al lateral, se li adossa un cos de planta rectangular amb la coberta a tres vessants. En destaca una galeria a planta pis. Les obertures són fetes amb pedra treballada, i hi ha una llinda amb l'any "1678" inscrit.
  A la part posterior, se li adossa un cos de planta rectangular, amb la coberta a tres vessants. En destaca una obertura d'arc de mig punt a la planta baixa, i una rectangular a planta pis.
  La façana del cos principal i la del cos adossat al lateral estan orientades a migdia, i són tancades per un mur de pedra amb dos accessos.
  A la part de llevant hi ha una era de lloses i un cobert.

  Aquesta antiga masia conserva un valuós arxiu, dipositat a l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic.
  Durant la guerra civil s'habilità el pla de la Mata com a camp d'aviació i la masia es va utilitzar com a seu oficial republicana i com a torre de control.

  - GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1986). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Sant Julià de Vilatorta).
  - H. M. TALLER D'ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ S. L (2010). Catàleg de masies i cases rurals. POUM. Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Sant Julià de Vilatorta.