El Grau Gurb

Osona
Parròquia de Sant Julià Sassorba
A 1700 metres per pista asfaltada de la carretera C-154, punt quilomètric 6'750.

Coordenades:

41.94486
2.17297
431448
4643985
08100-28
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Legal
Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref.Cad: 08099A02309033
Jordi Compte

El Grau està situada a l'extrem sud-oest de l'altiplà on es troba Sant Julià Sassorba, al nord de la Salada i al sud de la Codina.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis fruit de diverses ampliacions i un volum adossat a l'est. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb molt morter i cantonades diferenciades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada, diverses obertures emmarcades amb obra vista i un portal d'arc rebaixat emmarcat amb maó i amb una ampla clau de marbre amb una inscripció parcialment il·legible en la que hi ha la data de 1860. Al primer pis hi ha una eixida a la part esquerra, un volum adossat que forma una terrassa a la dreta i tres finestres emmarcades amb pedra bisellada al centre, una de les quals amb la inscripció "JOSEPH PLA ANY 1798" a la llinda amb una creu intercalada.
La façana est es troba dominada pel volum adossat, completament arrebossat.
La façana nord té la part central amb obertures i reformes d'obra vista. A l'esquerra hi ha el volum adossat, en aquesta façana sense arrebossar i amb tres finestres emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta.
La façana oest conté cinc obertures i es troba completament arrebossada