El Cine d'en Francès Aiguafreda

Vallès Oriental
Passeig de Catalunya, 24

Coordenades:

41.77738
2.24969
437645
4625331
08014-227
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Regular
Presenta cert estat de deteriorament per trobar-se sense ús.
Inexistent
IPEC 899933 /IPEM 887
Fàcil
Sense ús
Privada
8044105DG3284S0001GQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

El cine d'en Francès és un edifici industrial construït durant la primera meitat del segle XX. Es tracta d'una nau de planta rectangular, d'un sol nivell d'alçat i la coberta de teula plana a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Totes les obertures són d'arc carpanell arrebossat, excepte un petit òcul situat a la part superior de la façana. El tractament dels murs és arrebossat. El ràfec està acabat amb cabirons.

L'edifici va ser concebut com una fàbrica propietat de Francesc Serra, però aviat va habilitar-s'hi un cinema mut. Molts dels actes festius de la població van passar a celebrar-se aquí. Per deformació del nom del propietari, la gent el coneixia com el "cine d'en Francès".

GARCIA-PEY, E. (1997). Aiguafreda: els noms tradicionals (recull onomàstic). Temes Aiguafredencs VII. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.
Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. CPCPTC. Generalitat de Catalunya.
Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (1995-1999). MEMGA - CPCPTC.