El Casó Montclar

Berguedà
Veïnat del Casó
Camí de Montmajor direcció El Casó.
08130-82
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001202300CG95D0001GX
María del Agua Cortés Elía

Conjunt format per diversos edificis articulats al voltant d'un espai enjardinat, alguns com a residència i altres amb utilitats agrícoles. La casa principal és de planta quadrada, coberta amb teulada a doble vessant amb carener perpendicular a la façana principal que s'obre a tramuntana. L'estructura és de planta, dos pisos i golfes sota teulada. És de pedra barrejada amb cantoneres escairades i totes les obertures voltades de maó, concretament les finestres amb llinda horitzontal però amb arc de descàrrega rebaixat superior. La façana principal s'obre al nord, possiblement per la comunicació amb el camí que porta al poble, de composició simètrica amb balcons als nivells de planta baixa i planta pis; la façana est presenta també una estructura simètrica amb dues portes i una finestra, tres balcons a cada pis, essent el central més ample, i obertures romboïdals a les golfes emmarcades amb maó.

La casa surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856: Asidró, Joan Sucarrats. Es tracta d'un edifici característic de finals del segle XIX.

"Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra". 1856. Document original. ACB.