Cal Circuns Montclar

Berguedà
Veïnat del Casó
Camí de Montmajor direcció El Casó, desviament a Cal Dominguet.
08130-83
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000901000CG43C
María del Agua Cortés Elía

Masia de planta rectangular coberta amb teulada a doble vessant de teula àrab amb el carener perpendicular a la façana principal que s'obre a migdia. Està estructurada en planta baixa, dos pisos i golfes sota teulada. Els murs són de grans carreus de pedra sense treballar units amb morter, amb cantoneres escairades. Les obertures són allindades i de petites dimensions, distribuïdes de forma aleatòria a excepció de les de la façana de migdia, i totes de maó amb arc de descàrrega. La façana principal és simètrica, amb porta central d'arc escarser de pedra i finestra a cada banda, balcó central i finestra a cada banda al primer pis, tres finestres al segon pis, i obertura central a les golfes de forma romboïdal. La façana de tramuntana presenta també estructura simètrica, però la porta principal és amb llinda de maó amb arc de descàrrega i amb una finestra llarga al centre de cada pis. A prop de la casa hi ha un pou.

També s'anomena El Circuns.

La casa surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856: Circuns.

"Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra". 1856. Document original. ACB.