El Boixó
Sant Julià de Vilatorta

  Osona
  Carrer de la Mercè, 40.
  601

  Coordenades:

  41.922
  2.32772
  444255
  4641335
  Número de fitxa
  08220 - 27
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XX
  Miquel Pallàs, constructor.
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  POUM (DOGC 5817 de 14/02/2011).
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA: 23658.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  4215512DG4441N0001FJ
  Autoria de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, orientada a migdia, que consta de planta baixa i dos pisos. S'assenta sobre la roca viva, que és la mateixa que forma l'era.
  La coberta és a dues vessants, amb teula àrab, i el carener paral·lel a la façana.
  Els murs de façana són de pedra lligada amb morter de calç i acabat arrebossat.
  El portal és rectangular, amb la llinda i els brancals de pedra desbastada. Hi ha una petita finestra emmarcada amb pedra treballada, amb inflexió gòtica, a la planta baixa. Les obertures dels pisos superiors són de factura contemporània.

  Es tracta d'una antiga masia que fou objecte d'una important reforma, l'any 1955, que li va donar la seva fisonomia actual.
  Està registrada al Nomenclàtor de la província de Barcelona de l'any 1892.

  - GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1986). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Sant Julià de Vilatorta).
  - H. M. TALLER D'ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ S. L (2010). Catàleg de béns d'interès històric arquitectònic i paisatgístic. POUM. Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Sant Julià de Vilatorta.
  - ROMEU i BISBE, J. (1992). Història de Sant Julià de Vilatorta. Vic: Eumo Editorial.