El Berenguer Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 1100 metres per pista asfaltada i camí rural de la carretera C-17, punt quilomètric 66'100

  Coordenades:

  41.9683
  2.24096
  437107
  4646535
  08100-102
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVII-XIX
  Bo
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref.Cad: 08099A01300050
  Jordi Compte

  El Berenguer es troba situada en un pla entre camps de conreu a l'est del Rimentol, a mig camí entre el Parés, al nord-oest, i Oms, al sud-est.
  Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, i diversos cossos i estructures adossats delimitant un pati tancat, o lliça, a l'oest de la masia. Està bastida amb murs arrebossats, de tàpia i parts de maçoneria de pedra. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada a l'oest, conté a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb pedra treballada i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta. Al primer pis hi ha dues finestres, una emmarcada amb pedra treballada i l'altra amb pedra bisellada, ampit motllurat i decoració d'arc de cortina a la llinda amb un motiu geomètric en relleu a l'interior. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada.
  La façana sud es troba dominada per un cos adossat amb obertures reformades. A l'esquerra hi ha estructures adossades que tanquen el pati pel sud, en aquesta part amb un portal amb llinda de fusta amb la data de 1850 inscrita.
  La façana est conté una porta i sis finestres amb l'emmarcament arrebossat imitant carreus.
  La façana nord, parcialment coberta d'heura, conté diverses obertures amb llinda de fusta.
  A l'oest de la masia hi ha diverses estructures que delimiten un pati davant la façana principal de l'edifici, entre les quals hi ha la cabanya, o pallissa, bastida amb murs de maçoneria de pedra. L'accés principal al pati es troba al mur oest, just a tocar de la cabanya i conserva els brancals de pedra treballada. A l'extrem nord-est del conjunt hi ha un pou circular bastit amb murs de maçoneria de pedra.

  El Berenguer es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360 i en els fogatges de 1497 i 1553.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.