El Baiés de la Costa Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Can Toni Jaume
Per la pista que surt de la carretera de Fontmartina, a l'inici de l'itinerari al turó de l'Home.
941

Coordenades:

41.76459
2.42096
451869
4623801
08081-214
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000706200DG52C0001KR
Virgínia Cepero González

El Baiés de la Costa és una antiga masia situada a recer del sot del Baiés, a les proximitats del corral d'en Rovira. És un edifici de planta rectangular que consta de planta baixa i pis, i coberta de teula àrab a dues vessants. Les façanes són de pedres lligades amb morter de calç i conserven l'antic arrebossat.
Les finestres són petites, de distribució irregular, algunes de les quals es troben emmarcades amb carreus de pedra.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081111.

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.