El Baiés de la Costa Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Can Toni Jaume
  Per la pista que surt de la carretera de Fontmartina, a l'inici de l'itinerari al turó de l'Home.
  941

  Coordenades:

  41.76459
  2.42096
  451869
  4623801
  08081-214
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000706200DG52C0001KR
  Virgínia Cepero González

  El Baiés de la Costa és una antiga masia situada a recer del sot del Baiés, a les proximitats del corral d'en Rovira. És un edifici de planta rectangular que consta de planta baixa i pis, i coberta de teula àrab a dues vessants. Les façanes són de pedres lligades amb morter de calç i conserven l'antic arrebossat.
  Les finestres són petites, de distribució irregular, algunes de les quals es troben emmarcades amb carreus de pedra.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081111.

  OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.