Edifici al carrer del Racó, 14 o la Presó Castellterçol

Moianès
C. del Racó, 14.
727 m

Coordenades:

41.75157
2.11888
426744
4622569
08064-288
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Castellterçol
Virgínia Cepero González

Edifici cantoner, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dos pisos.
Les obertures són rectangulars, amb llinda i brancals de pedra treballada.
El parament de la façana és fet de pedra lligada amb morter de calç, arrebossat i pintat.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).