Edifici al carrer del Nord, 8-10 Castellterçol

Moianès
C. del Nord, 8-10.
724 m

Coordenades:

41.75187
2.11846
426710
4622603
08064-34
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28715.
Fàcil
Residencial
Privada
6828601DG2262N0001BI
Virgínia Cepero González

Edifici cantoner, de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba alineada al carrer del Nord.
Les obertures són rectangulars, amb llinda i brancals de pedra treballada. La majoria de les llindes són d'arc conopial.
La façana és de maçoneria de pedra lligada amb morter, arrebossada.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).