Edifici al carrer de Sant Llogari, 85 Castellterçol

Moianès
C. de Sant Llogari, 85.
728 m

Coordenades:

41.74961
2.11499
426419
4622355
08064-266
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6525216DG2262N0001YI
Virgínia Cepero González

Edifici cantoner, de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a la línia de carrer. La façana és de composició asimètrica.
El portal d'entrada és rectangular, amb llinda de fusta i brancals de pedra. Les obertures són rectangulars, amb llinda i brancals de pedra.
La façana és de maçoneria de pedra lligada amb morter, arrebossada i pintada, deixant a la vista els elements de ressalt.

La manufactura de la llana i el negoci del gel van experimentar un gran desenvolupament al municipi durant el segle XVII, fet que va provocar que molts joves provinents del camp s'instal·lessin al poble, amb el conseqüent creixement del nucli urbà. El carrer de Sant Llogari és l'eix vertebral del nucli històric.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).