Edifici al carrer de Sant Llogari, 83 Castellterçol

Moianès
C. de Sant Llogari, 83.
728 m

Coordenades:

41.74967
2.11508
426426
4622361
08064-265
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
1704
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6525217DG2262N0001GI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a la línia de carrer. La façana és de composició simètrica.
El portal d'entrada és d'arc de mig punt, adovellat.
Les obertures són rectangulars, amb llinda i brancals de pedra treballada. A la llinda d'una de les finestres del primer pis hi ha l'any "1704" inscrit.
En destaca un baix relleu erosionat sobre el portal.
La façana és de maçoneria de pedra lligada amb morter, arrebossada i pintada, deixant a la vista els elements de ressalt.

La manufactura de la llana i el negoci del gel van experimentar un gran desenvolupament al municipi durant el segle XVII, fet que va provocar que molts joves provinents del camp s'instal·lessin al poble, amb el conseqüent creixement del nucli urbà. El carrer de Sant Llogari és l'eix vertebral del nucli històric.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).