Edificacions de l'avinguda de Catalunya
Corbera de Llobregat

  Baix Llobregat
  Av. Catalunya (diversos números, veure observacions)
  Emplaçament
  Part baixa del nucli urbà de la vila

  Coordenades:

  41.4139
  1.92988
  410566
  4585258
  Número de fitxa
  08072-52
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Modernisme
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Cada vegada hi ha menys edificis amb la tipologia característica, i molts dels que hi ha estan abandonats, en algun només es conserva la façana.
  Protecció
  Legal
  Catàleg Municipal, 2005, núm. 52
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Diversos
  Autor de la fitxa
  Agustí G. Larios, Helena Garcia Navarro

  Conjunt d'edificis d'habitatges entre mitjeres, en disposició lineal amb retranquejos, situats al llarg de l'avinguda Catalunya. En general, la majoria dels edificis presenten una tipologia amb elements força semblants, com ara arrebossat i pintat de façanes, balcons amb baranes de ferro massís i cobertes amb teula àrab de dos aiguavessos. En alguns casos el conjunt aprofita elements provinents del modernisme de principis del segle XX, i les façanes organitzen les obertures de manera simètrica.

  Les construccions originals del carrer han donat pas a nous edificis, sovint edificats en tirar a terra els antics. Actualment del conjunt de cases del carrer reuneixen la tipologia "antiga" (edificis de planta baixa i pis i dos pisos entre mitjeres...) només són els que hi ha entre els números 87 i 91 (el número 91 és interessant perquè hi ha la primera placa amb el nom del carrer), 66 i 78, 43 i 45, 52 i 54, 32.

  L'origen de la part baixa de Corbera de Llobregat i, doncs, també de les edificacions de l'actual avinguda de Catalunya rau en la masia de Can Roig de la Riera, documentada ja el 1566 al Capbreu del castell, terme i parròquia de Corbera. El 4 de juny de 1825 es va formalitzar davant notari la construcció, en un termini màxim de vuit anys, dels dos primers casals del que seria el carrer de la Riera d'en Roig (als terrenys anomenats "la Planeta"); a partir d'aquesta data va començar el desenvolupament de la nova via urbana. Els primers propietaris va construir un safareig en terrenys de Josep Roig (propietari de la masia), que els hi va cedir. El 1860 consten registrades a aquest carrer la fàbrica de calç de Jaume Baró Romagosa i la guixera de Jaume Rovira Panyella; a partir de 1845, però, ja consten referències escrites d'impostos industrials i de comerç a satisfer pels veïns, per diferents activitats: carreter amb un cavall transportant guix, abastidor de carn, botiga de bacallà, agent de transport, botiga de comestibles i de "camisolines", tractant de carbó, forn de coure pa... El carrer ha tingut diferents noms: 1860 (primera relació de carrers de Corbera), Riera d'en Roig; 1920, Cases o Carrer de Can Roig; 1930, Carrer d'en Roig; 1931, Avinguda de la República (des del garatge de l'Autocorb fins can Silvestre); 1939, Avenida del Caudillo Franco; 1977, Avinguda de Catalunya.

  FUSTÉ, Ramon i J.GALLOFRÉ, Isidre (1980). "Fitxa del Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu", Col·legi d'Arquitectes de Barcelona GARCÍA NAVARRO, Helena (1998). L'Abans. Recull gràfic de Corbera de Llobregat. El Papiol: Efadós Editorial MARZO, Josep M. El carrer de la riera d'en Roig; avui, avinguda de Catalunya. Una mica d'història. RIERA I BAGUÉ, Josep M. (1995). «Fitxa del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat». Corbera de Llobregat: Ajuntament de Corbera de Llobregat.