Dusfort Calonge de Segarra

Anoia
Dusfort. Calonge de Segarra.
Situat entre l'Eix Transversal i la C-1412, al sud del terme
686

Coordenades:

41.74032
1.49365
374740
4622041
08036-146
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
Contemporani
Bo
Legal
NPU dels municipis sense planejament a Catalunya. Aprovat 19.04.10
Fàcil
Residencial
Privada
Ajuntament de Calonge de Segarra/ Varis propietaris.
Jordi Seró i Ferrer. [IN] SITU SCP

El poble de Dusfort es troba aturonat a 689 metres d'altitud, just on s'assenta l'església de Santa Maria, formant una plaça amb bones vistes del paisatge. El poble s'estructura al voltant dels tres carrers que s'originen a la plaça de l'església i que ressegueixen diferents cotes topogràfiques, fet que origini punts amb escales a l'extrem. Les cases entre mitgeres que es juxtaposen alineades en aquests carrers, es combinen amb una tipologia de naturalesa rural amb coberts al voltant i hortes, originant una conformació característica de tanques i murs, de límits i transicions entre el nucli compacte i el territori que l'envolta.
Cal destacar-hi les cases del Gassó, Vila, Lladó o la casa Castell. A la part baixa del nucli, tocant a la carretera C-1412 hi trobem les antigues escoles, que actualment és la seu de l'Ajuntament de Calonge de Segarra. A l'entorn hi podem trobar les antigues bòbiles i les modernes industries de ceràmica.

El nucli de Dusfort sorgeix al redós de l'antic castell de Folia (XI) i segurament adopta el nom El nucli de Dusfort sorgeix al redós de l'antic castell de Folia (XI) i segurament adopta el nom actual sota la carlania dels Durfort o Dusfort. També depenia de l'abadia de Cardona. Actualment encara hi ha una casa coneguda amb el nom de Castell. Al segle XVIII formava una universitat amb un batlle i un regidor.
En el segle XX va veure com es desenvolupada al seu entorn una gran activitat productiva a l'entorn de les pedreres i la fabricació de ciment, així com una industria de la teuleria i la ceràmica, que a inicis del segle XXI està patint una greu crisi del sector.

NADAL, Jordi. Treballs de seguiment historiogràfic del municipi de Calonge de Segarra (sense publicar).
NORMES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DELS MUNICIPIS SENSE PLANEJAMENT A CATALUNYA. (Març 2010.) Comarques Centrals. Calonge de Segarra. Departament de Política Territorial i Obres Públiques.