Dovella de Sant Llorenç dels Porxos Castellar del Riu

Berguedà
A la zona de Castellar del Riu.
A l'interior de l'església, en l'arc apuntat.

Coordenades:

42.12552
1.76225
397693
4664454
08050-65
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
Gòtic
XV
Bo
Inexistent
Restringit
Estructural
Privada
08049A003000260000OK
Sara Simon Vilardaga

A l'interior de la petita i senzilla església de Sant Llorenç dels Porxos trobem un arc apuntat realitzat amb dovelles de pedra tallada i polida. A la part superior d'aquest arc, a la zona de la clau -formada per dues peces-, destaca una dovella central que es troba decorada amb un motiu figuratiu. La decoració és esculpida en baixrelleu que sobresurt un màxim de 6mm de la línia de fons de la peça. Aquesta decoració es troba ocupant la cara frontal de la dovella, o sigui la que dóna al costat de ponent i per tant clarament visible des de l'entrada de l'església, i té continuïtat cap a la part inferior de la peça, per tant es troba a les dues cares visibles de la dovella. Les mesures que hem pogut prendre de la peça no són totals, ja que tal com està col·locada no permetia mesurar bé les seves dimensions, així, com a mides aproximades la part frontal fa uns 30cm de llarg per 14cm d'ampada a la part inferior i uns 25 a la part superior (on hi ha la carota), i la part inferior de la dovella (la que forma part de l'intradós de l'arc) és de 48 cm de llarg per 14 cm d'ample aproximadament. El motiu decoratiu representat es correspon a un element figuratiu a mode de carota a la part frontal, configurant una cara humana amb la seva boca, nas, ulls i cabells o una mena de "corona" , la cara és més aviat arrodonida i amb unes bones galtes i uns grans ulls; de la boca sorgeix una llengua que s'allarga i continua cap a la part inferior de la dovella on la figura és més esquemàtica i menys realista (o figurativa), poden pensar que la primera part que forma com una creu, podria correspondre's al coll, els braços i el cos, o senzillament amb una creu, i la resta unes formes globulars o en forma de núvol sense poder precisar més.

Fa uns anys es va repicar tot el revestiment interior que cobria les parets, deixant la pedra vista al descobert, i també es va eliminar l'altar de pedra que restava adossat al mur de llevant -al fons de la nau-. En aquestes tasques de repicat es degué deixar al descobert aquest element, ja que no hem trobat cap menció a aquesta peça en la bibliografia consultada (de cronologies anteriors als treballs).

No es coneixen notícies històriques referents a l'església de Sant Llorenç dels Porxos. No consta tampoc esmentada en la visita al deganat del Berguedà de l'any 1312.
L'església data del període romànic, amb una ampliació de la nau cap a ponent d'entorn al segle XV. La dovella que tractem en aquesta fitxa forma part d'un arc apuntat que funciona com a element estructural que permet unir i resoldre la continuïtat de la nau romànica amb la nova ampliació de l'edifici. Aquest arc i per tant també la dovella es poden datar en el moment d'aquesta ampliació del segle XV o XVI.

-BURÓN, V. (1977): Esglésies romàniques catalanes. Guia. Barcelona: Artestudi Ed.
-SERRA, Rosa. (et al.) (1991). Guia d'Art del Berguedà. Ed. Consell Comarcal del Berguedài Patronat del Centre d'Estudis del Berguedà, Berga.
-Vigué, Jordi i Bastardes, Albert. Monuments de la Catalunya romànica. I. El Berguedà. Barcelona: Artestudi, 1978.
-VVAA. (1985): "Catalunya Romànica. XII. El Berguedà", Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
-VV.AA. (1990). "Catàleg de Monuments i Conjunts Històrico-Artístics de Catalunya", Direcció General del Patrimoni Cultural, Servei del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Barcelona.
-VV.AA. (1994:137-141). "Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El Berguedà", vol.5, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.