Creu del Sastre Aiguafreda

Vallès Oriental
Serrat dels Moros

Coordenades:

41.78089
2.27155
439465
4625706
08014-84
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
1962
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08014A004000020000BO
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La creu del Sastre està situada a sobre la cinglera del Serrat dels Moros. És una estructura de pedra amb una creu metàl·lica fixada, els braços de la qual presenten terminacions corbades. A la base hi consta l'any "1962".

En Jaume Cortada de Can Sastre va suïcidar-se en aquest punt, on el seu fill hi col·locà la creu.

GARCIA-PEY, E. (1997). Aiguafreda: els noms tradicionals (recull onomàstic). Temes Aiguafredencs VII. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.
Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny. (2008).Inventari del Patrimoni Construït del Montseny. Àrea d'Espais Naturals. Diputació de Barcelona.