Creu del collet de Sant Fruitós o la Creueta Castellterçol

Moianès
Collet de Sant Fruitós
782 m

Coordenades:

41.75259
2.1088
425907
4622691
08064-74
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 32349.
Fàcil
Religiós
Pública
Ajuntament de Castellterçol
Virgínia Cepero González

La creu del collet de Sant Fruitós està formada per una base de pedra treballada, de planta quadrada, de tres cossos en ordre decreixent, que sustenta una columna, també quadrangular i de pedra treballada. El cos superior de la base presenta l'any "1940" inscrit. Sobre la columna hi ha una creu de forja.

Es tracta del mirador per excel·lència del poble de Castellterçol i un habitual punt de trobada per veure postes de sol o pluges d'estels.

L'any 1940 es va construir una creu de pedra en el Collet de Sant Fruitós, de la que només es conserva la base. L'actual fust substitueix un d'anterior, que presentava la següent inscripció: "SANTA MISSIÓ 1950".

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).