Creu de la Pelegrina Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carretera de Guardiola amb Avinguda de la Pelegrina

  Coordenades:

  41.35736
  1.7006
  391310
  4579243
  08305-237
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Medieval
  Gòtic
  XV
  Bo
  Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Religiós i/o funerari
  BCIN, Decret 571/63 del Ministerio d'Educación.
  Fàcil
  Ornamental
  Pública
  Ajuntament de Vilafranca del Penedès (C. de la Cort, 14).
  Jordi Montlló Bolart

  Creu de terme, composta d'una base circular amb un esglaó superior i un pedestal de secció octogonal decreixent. El fust és llis, també de secció octogonal, i el capitell de secció quadrada. Tot coronat per una creu de pedra amb la imatge d'un Crist crucificat en una banda i la imatge de la Mare de Déu dels Dolors per l'altra. Els braços de la creu estan decorats amb motius florals pel costat del Crist i amb tres creus pel costat de la Mare de Déu dels Dolors.

  La primera documentació que en fa referència és del segle XV. La trobem citada en diferents documents d'èpoques diverses i amb diferents noms: l'any 1428 com a Creu de la Granada; l'any 1443 com a creu de la Fembra Morta; l'any 1542 com creu escapçada; l'any 1561 com creu de Sant Jaume per la proximitat amb la capella del mateix nom; l'any 1849 com creu de la Pelegrina fent referència a la masia del mateix nom. L'any 1934 fou enderrocada i l'any 1949 restablerta al seu lloc.

  BENACH i TORRENTS, Manuel (1977). "Els vilafranquins del segle XX", dins Notes per a la història local. Edició de l'autor. MASSANELL ESCLASSANS, Antoni (1983). "Les creus de terme vilafranquines", dins Olerdulae, núm. 21-22 de juliol-desembtre de 1983. PLANAS, Mossèn Josep (1948). Antics convents, esglésies i capelles de Vilafranca. Artes Gráficas. Vilafranca del Penedès. ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248. ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.