Cova del Pontet Dosrius

Maresme
Camps de la Senyora Comtessa - Veïnat del Far - Zona del Far
Sota del camí que va al coll de l'Argila des de la zona de les Passadores
437m

Coordenades:

41.61924
2.44092
453423
4607653
08075-395
Patrimoni natural
Zona d'interès
Dolent
La zona està força emboscada.
Legal
  • Xarxa natura 2000
  • Natura 2000
  • Àrea de especial de conservació
PEIN pel Decret 328/1992, Acord de Govern 150/2014
Fàcil
Científic
Pública
Diputació de Barcelona
Adriana Geladó Prat

Petit túnel de granit que passa per sota del camí, amb dues boques obertes als laterals de la pista. Consta d'una única galeria d'11 metres de longitud, amb un escàs pendent i una alçada mitjana d'uns 2 metres aproximadament, amb una amplada variable. L'interior presenta dipòsits de sauló i sorres producte de la seva meteorització i erosió. A la banda de ponent de la pista, la cavitat continua fins a convertir-se en un torrent. En el cas de pluges més o menys intenses, la cavitat encara canalitza un cert volum d'aigua.

L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor.

La cavitat fou descoberta espeleològicament pels membres de l'Equip de Recerques Espeleològiques (ERE) del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) l'any 1982. La cavitat fou originada per l'acció d'un torrent superficial. És probable que els aiguats ocasionats l'any 2016 (i els posteriors també) hagin saturat de sediments tot l'interior de la cavitat.

Http://www.espeleoindex.com/ [Consulta: 27-05-2018].