Cova de Sant Guillem Campins

  Vallès Oriental
  Turó de Can Tomàs
  Situat en una vessant d'un petit turó, en una zona boscosa al nord de Can Tomàs.

  Coordenades:

  41.71825
  2.47278
  456145
  4618629
  08039-69
  Patrimoni natural
  Zona d'interès
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Difícil
  Altres
  Privada
  08038A005000210000ME
  Marta Lloret Blackburn

  Abric natural situat a la part inferior d'una paret rocosa. Consta d'una gran boca d'entrada de forma ovalada. La cavitat té poca fondària.

  La cova és un indret conegut per bona part dels campinencs.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).