Cooperativa Sindicat Agrícola
Òdena

  Anoia
  C37-z
  Emplaçament
  Al carrer paral·lel a la carretera que va a Manresa que travessa el nucli
  387

  Coordenades:

  41.60606
  1.64348
  386965
  4606928
  Número de fitxa
  08143 - 12
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Noucentisme
  Contemporani
  Segle
  XX
  Any
  1924
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA, núm. 6.735
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  7071601CG8077S0002IJ
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  L'edifici ha estat recentment transformat i funciona com edifici d'habitatges plurifamiliar. L'edifici original era de planta rectangular i constava de planta baixa amb coberta dos vessants de teula ceràmica tipus aràbiga amb carener paral·lel a la façana principal. Les façanes laterals i les principals eren coronades amb un acroteri delimitat i decorat amb maó vist. Després de la reforma l'edifici conserva, a l'exterior la decoració original: ús del maó vist a les bandes verticals que divideixen la façana i a la protecció de les cantonades, així com el remat de la façana coronada per florons a eix de cada pilastra.
  L'edifici ha estat recentment reformat i ampliat en alçada. Es va fer la remunta d'un pis a una part de la planta i l'altre part funciona com a terrassa associada als habitatges. L'ampliació és un volum prismàtic que sobresurt del perfil de l'antiga construcció. Les façanes de l'ampliació estan arrebossades i pintades i les obertures són d'època contemporània.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Josep-Vicenç Mestre: "L'entitat Cooperativa Sindicat Agrícola es va constituir el 24 de febrer de l'any 1924, any en què també es va alçar l'edifici. L'entitat es va constituir amb 250 socis i 1031 persones, sota la presidència de Silvestre Torras. L'any 1937 es va crear una nova col·lectivitat, el "Sindicato de Oficios Varios de la C.N.T" i el 23 de gener de 1937 la "Cooperativa de Consumo y Distribución". Disposava d'un important molí fariner que donava servei a Òdena i als pobles veïns. El 8 de febrer de 1939 el local fou incautat per l'ajuntament i es va cedir a la cooperativa de la C.N.S. (Confederación Nacional de Sindicatos). Inicialment una part fou destinat a església provisional fins que fou inaugurat el nou edifici parroquial l'any 1955; cal recordar que l'església parroquial del castell havai estat incendiada i malmesa l'any 1936". Després va passar a mans privades i una part destinada a habitatge.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1989): "Òdena comptava a principis de segle amb unes infraestructures socials envejables", Òdena, Butlletí d'Informació Municipal. Nova època, 17, Ajuntament d'Òdena, Òdena, pp.7-8.