Columbari de ca n'Ametller Castellbisbal

Vallès Occidental
Terme de Castellbisbal. Can Nicolau de Dalt. (08755 Castellbisbal)
Al marge de pedra sota la casa de Ca n'Ametller, sobre el torrent de Salzes

Coordenades:

41.50411
1.96029
413228
4595242
08054-88
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
I-IV
Regular
L'erosió i les dificultats d'accés impedeixen un correcte manteniment.
Legal
BCIL-3731-I
CC.AA. núm. 3087. BCIL 3731-I
Sense accés
Sense ús
Privada
3651005DF1935S
Raquel Valdenebro Manrique

Cova artificial d'enterrament i incineració col·lectiva. Es tracta d'una petita cavitat artificial, tallada en l'argila del marge del torrent de Salzes. Degut a la dificultat d'accés, donat que es troba a una alçada de 15 metres aproximadament en el mateix tall vertical del torrent, hi ha molt poca documentació. No hi ha constància de l'aparició de restes materials en la zona. És per això i per la dificultat d'arribar-hi, que hi ha dubtes sobre el caràcter del jaciment. Cal assenyalar, també, que l'existència del proper columbari de Can Nicolau, just a l'altra banda del torrent, evidencia la possibilitat que es tracti d'una zona funerària, per la qual cosa podria considerar-se un sol jaciment. CC.AA.

Es troba inclòs al POUM dins el catàleg de béns a protegir amb el núm D.02

Malgrat que mai ha estat estudiat, diversos autors donen notícia de l'existència d'aquest columbari: P. Gorina (1956), S. Cardús (1964) i J. Estrada (1969).

GORINA GABARRÓ, P . (1956) Tarrasa a VIII Reunión de la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Barcelona . Madrid .Ministerio de Educación Nacional . ESTRADA, J. (1969) Vías i poblamiento romanos en el territorio del área metropolitana de Barcelona . Barcelona .Comisión provincial de urbanismo de Barcelona.