Col·lecció arqueològica de Castellruf als magatzems del MAC
Santa Maria de Martorelles

  Vallès Oriental
  Avinguda de Segrià, 6, 25200 Cervera
  Emplaçament
  A la banda de ponent del nucli urbà de la ciutat, al polígon industrial de Cervera

  Coordenades:

  41.51989
  2.25374
  437734
  4596741
  Número de fitxa
  08256-74
  Patrimoni moble
  Tipologia
  Col·lecció
  Ibèric
  Romà
  Popular
  Segle
  V-II a.C.
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus (DOGC 1367, 14-11-1990)
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Pública
  Museu d'Arqueologia de Catalunya/Generalitat de Catalunya
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Col·lecció de materials arqueològics procedents del poblat ibèric de Castellruf, que actualment estan dipositats als magatzems que el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) té a Cervera, Lleida. Es tracta dels materials ceràmics, òssis, metàl·lics i lítics que es documentaren durant l'excavació duta a terme al jaciment l'any 1984. El material ceràmic, tant el de producció autòctona com el d'importació, apareix molt fragmentat i deteriorat (per l'acidesa del terreny). S'hi comptabilitzen fragments de ceràmica a torn i a mà, molts d'ells informes, tot i que també hi ha vores, nanses, bases, etc. Els materials d'importació més destacables són ceràmica àtica de vernís negre (segle V-IV a.C.), de figures roges (segle IV a.C.) i ceràmica protocampaniana (segle III a.C.). La ceràmica més representativa és la Campaniana A (segle III-II a.C.). Cal destacar l'absència de Campaniana B. També hi ha fragments de ceràmica amforal, amb predomini de fragments d'àmfores púnicoebussitanes i produccions de la Mediterrània central, tot i que també hi ha fragments d'àmfora grecoitàlica (segle III a.C.). Els materials metàl·lics es corresponen amb fragments de ferro i bronze. També s'inclouen algunes destrals de pedra polida, i restes de queixals i òssos molt fragmentats entre d'altres.

  Els materials arqueològics procedents del poblat ibèric de Castellruf són fruit d'una intervenció arqueològica duta a terme al jaciment l'any 1984, per part de la Generalitat de Catalunya. Tot i que en un principi foren dipositats al Museu de Granollers (MDG), finalment van anar al Servei d'Atenció als Museus (SAM) de Girona, ja que el museu granollerí no tenia prou espai per custodiar-los. Des del mes de gener del 2016, aquests materials s'han traslladat als magatzems del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Cervera, donada la saturació del SAM Girona. Tot i que encara està en fase d'implementació, aquest nou espai està concebut com a dipòsit nacional de materials arqueològics i farà les funcions de conservació i documentació dels materials, així com possibilitar el seu estudi a les persones interessades.

  ÁLVAREZ ARZA, R.; CUBERO ARGENTE, M. (2000). "Els pila republicans del poblat ibèric de Castellruf". Revista Lauro, 18, p. 7.