Colldebosc
Montseny

  Vallès Oriental
  Km 23 BV-5301

  Coordenades:

  41.78862
  2.36921
  447587
  4626500
  Número de fitxa
  08137 - 6
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XV-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 29203 / IPEC 902084
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08136A012000020000RG / 000803300DG42F0001RR
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Colldebosc és una masia d'origen medieval que va ser ampliada al segle XVIII. Està construïda aprofitant el desnivell natural del terreny i la formen tres volums en gradació, dels quals el darrer és un corral. El frontis del primer volum es composa segons dos eixos d'obertures; el portal principal és d'arc de mig punt adovellat i al costat hi ha un finestral amb llinda de fusta sobre impostes. El finestral de sobre el portal té inscrit: "JOSEPH BOSC" i l'any "17X8" intercalat. Al seu costat hi ha pintat un rellotge de sol circular amb la vora blava. A l'extrem de llevant de la façana s'hi adossa una cort d'un sol nivell d'alçat. A la façana posterior hi ha poques obertures, totes de pedra carejada, de les quals n'hi ha una d'inscrita situada al volum més antic, que és el del mig. El tractament exterior és de restes d'arrebossat de morter de calç.

  Al fogatge de 1470 hi consta Coll de Bosc. Al de 1515 hi trobem Segimon Coll de Bosc.

  AAVV. (2003). De la balma a la masia: l’hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental. Granollers: Museu de Granollers.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.


  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

  Inventari del patrimoni etnològic del Montseny (IPEC). Generalitat de Catalunya. 1995-1999.