Coll de Ralic Montclar

Berguedà
Coll de Ralic
En el punt de confluència entre els serrats de la Creu i del Minguet.
08130-107
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Dolent
Es troba a mitja construcció
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08129A004000120000AE
María del Agua Cortés Elía

Restes d'un edifici amb un únic volum de planta rectangular. Es troba al lloc on havia hagut un edifici més antic que es va iniciar a rehabilitar i dels que únicament es va aixecar l'alçada d'una planta. Els murs són de paredat comú amb cantoneres de maó per la cara exterior i de maó calat la interior; llindes de pedra i muntants de maó. Sembla que es devia realitzar entre 2007 i 2008, segons el Catàleg de Masies de Montclar. Al costat de l'edifici hi ha unes jàsseres de formigó per executar el primer forjat que no
s'han col·locat.

L'estructura d'aquesta casa ens mostra un edifici edificat al segle XX. Surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856: Casa Coll de Ralich, José Juebas.

"Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra". 1856. Document original. ACB.