Cobert de l'Era dels Rabassaires Santa Maria d'Oló

Moianès
Carrer dels Pirineus, s/n. Nucli urbà d'Oló
548

Coordenades:

41.87831
2.03583
419997
4636715
08258-304
Patrimoni immoble
Edifici
XX
Regular
Coberta precària d'uralita, finestres tapiades
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08258A010000940000AK
Jordi Piñero Subirana

Cobert situat a l'anomenada era dels Rabassaires, que era una de les eres on s'ajuntaven per batre els pagesos del sector més popular o progressista. És una construcció de tipus fabril, característica de principis de segle XX. Adopta una planta rectangular, d'una sola planta i amb coberta a doble vessant. La façana principal té un portal central (que ha estat ampliat i refet amb formigó), i una finestra a cada costat. A la part superior té una finestra en forma triangular que és una al·lusió a l'emblema d'Esquerra Republicana de Catalunya. Totes aquestes obertures són fetes amb maó. Els murs són de maçoneria, a pedra vista, i els laterals també compten amb dos finestrals per banda, actualment tapiats.

Informació facilitada per Josep Canamasas Güell

A Oló hi havia diverses eres que els pagesos utilitzaven per batre. Les dues més populars eren l'era dels Rabassaires, que aplegava els pagesos del sector més progressista, i l'era de del Nanjo, que aplegava els més conservadors. Aquesta altra estava situada a l'altre costat de la carretera i també tenia un petit cobert. El cobert de l'Era dels Rabassaires fou construït a principis del segle XX (el 1900 segons el cadastre). Durant el període de la Segona República aquest sector de rabassaires va estar vinculat a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), d'aquí el triangle de la façana que recorda l'emblema d'aquest partit, el qual s'inspira en la tradició de la francmaçoneria. El local social dels sectors republicans i progressistes era el Centre Recreatiu.