Cementiri de Moja Olèrdola

Alt Penedès
El Maset, al costat del Camí Rossend Montané

Coordenades:

41.321151824697
1.6982012288979
391049
4575226
08145-132
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XX-XXI
Bo
Física
Obert
Social
Privada
Bisbat de Barcelona. C. del Bisbe, 5 08002 Barcelona
P. Barbado. Oficina de Patrimoni Cultural
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

El Cementiri de Moja està format per dos recintes. El primer recinte que trobem quan accedim el cementiri té una antiguitat aproximada de 1900 (segons dades cadastrals). Aquest recinte, que és rectangular té unes dimensions exteriors aproximades de 31 m x 26 m. Està format: entrant a mà esquerra i tocant a la façana amb el camí, per un primer bloc de trenta-tres nínxols (11 de longitud per 3 d'alçada); al lateral esquerre, per un segon bloc de 69 nínxols (23 de longitud per 3 d'alçada) que arriba fins la cantonada del recinte, a on trobem un petit habitacle tancat amb porta metàl·lica); al fons, hi ha un tercer bloc de nínxols en el que trobem: un grup de 21 nínxols (7 de longitud per 3 d'alçada), un panteó, un petit habitacle tancat, un grup de 6 nínxols (2 de longitud per 3 d'alçada), un altre panteó, i un grup de 27 nínxols (9 de longitud per 3 d'alçada). Al centre d'aquest primer recinte hi trobem: un panteó (situat a la part esquerra més propera a l'entrada), dos grans xiprers que emmarquen l'accés i altre vegetació. El paviment d'aquest recinte és de terra, excepte davant dels blocs de nínxols que hi ha una petita vorera de formigó, d'aproximadament un metre d'amplada i que en alguns trams es troba en bastant mal estat de conservació. Els blocs de nínxols són d'obra de fabrica construïts in situ, i els murs perimetrals són de tapia, estan arrebossats i pintats de color blanc i en la seva part posterior tenen contraforts per suportar-los. El segon recinte, construït al principi dels anys noranta, també és rectangular i té unes dimensions exteriors aproximades de 31 m x 15 m. Està format: entrant a ma dreta i tocant a la façana amb el camí, per una edificació amb tres habitacles tancats i una capella oberta; al lateral esquerre, que afronta amb la part antiga del cementiri, amb la paret exterior del primer recinte (que encara conserva els seus contraforts) i amb un bloc nou de nínxols que està inacabat i que consta de 15 nínxols (5 de longitud per 3 d'alçada); al fons, hi ha un altre bloc de 33 nínxols (11 de longitud per 3 d'alçada); i en l'últim lateral, que coincideix amb l'extrem est del cementiri, trobem un bloc de 69 nínxols (de 23 de longitud per 3 d'alçada). Al centre d'aquest recinte hi ha vegetació (una olivera i varis arbustos) col·locada de forma desordenada. El paviment d'aquest segon recinte també és de terra, excepte davant dels blocs de nínxols que hi ha una petita vorera de formigó, d'aproximadament un metre d'amplada. Els blocs de nínxols són d'obra de fabrica construïts amb peces semi-prefabricades. Aquest recinte, que és rectangular té unes dimensions exteriors aproximades de 31 m x 26 m. Està format: entrant a ma esquerra i tocant a la façana amb el camí, per un primer bloc de trenta-tres nínxols (11 de longitud per 3 d'alçada); al lateral esquerre, per un segon bloc de 69 nínxols (23 de longitud per 3 d'alçada) que arriba fins la cantonada del recinte, a on trobem un petit habitacle tancat amb porta metàl·lica); al fons, hi ha un tercer bloc de nínxols en el que trobem: un grup de 21 nínxols (7 de longitud per 3 d'alçada), un panteó, un petit habitacle tancat, un grup de 6 nínxols (2 de longitud per 3 d'alçada), un altre panteó, i un grup de 27 nínxols (9 de longitud per 3 d'alçada). Al centre d'aquest primer recinte hi trobem: un panteó (situat a la part esquerra més propera a l'entrada), dos grans xiprers que emmarquen l'accés i altre vegetació.

Informe tècnic emès pels Serveis tècnics municipals sobre l'estat actual del Cementiri de Moja.