Celler vitícola d'Ullastrell / Bodega Cooperativa / Cambra Agrària Ullastrell

Vallès Occidental
Carrer de la Serra, 2 - Plaça Joan Montmany, 3, 08231
Dins del nucli urbà, al voltant de la plaça Joan Montmany i Puig
318 m

Coordenades:

41.52768
1.95812
413078
4597861
08290-19
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
1939
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 3280102DF1938S
Adriana Geladó Prat

Conjunt arquitectònic format per diversos edificis, disposats a una banda i altra del carrer de la Serra. A la banda de tramuntana del carrer hi ha un gran edifici entremitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula de dues aigües i distribuït en planta baixa i pis. La façana principal, orientada a la plaça J. Montmany, compta amb grans obertures rectangulars als dos nivells, facilitant d'aquesta manera les tasques d'emmagatzematge i càrrega/descàrrega de vehicles. Destaquen, damunt la gran porta d'accés, les restes d'un antic rètol pintat sobre un revestiment emblanquinat on encara es llegeix la inscripció "SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS". Adossat a la façana de ponent d'aquest volum hi ha un edifici de nova planta que actualment alberga a la planta baixa la botiga del celler. A la banda de migdia del carrer de la Serra hi ha la resta del conjunt arquitectònic. Està formada per tres volums arquitectònics adossats, que conformen una planta irregular i estan disposats al voltant de la plaça Joan Montmany. A llevant es situa un primer volum, format per tres cossos adossats que defineixen una planta en forma d'U, amb les cobertes de teula de dos vessants i organitzats en un sol nivell. Els cossos laterals tenen les façanes de tramuntana orinetades al carrer i són perfectament simètriques. Ambdues presenten tres finestrals bessons d'arc de mig punt, amb les impostes motllurades i l'ampit corregut del mateix color. Les façanes laterals dels mateixos, en canvi, compten amb obertures rectangulars. De la mateixa manera, el cos central que uneix els dos laterals, presenta un únic portal rectangular de grans dimensions, amb accés des del carrer. Els interiors d'aquest volum estan coberts amb sostres bastits amb encavallades de fusta. Situat al interior del cos de ponent destaca l'antic molí d'oli, encara en funcionament, i la resta de la màquinària necessària per dur a terme el procés d'elaboració d'aquest producte. Adossat a l'extrem sud-oest del volum anterior hi ha l'edifici central, que delimita la plaça J. Montmany per la banda de migdia. De planta més o menys rectangular, presenta la teulada de dues aigües i s'organitza en dos nivells. La façana principal, orientada a la plaça, compta amb obertures rectangulars simples i un coronament destacable. Està format per una barana rectangular amb plafó central d'arc de mig punt, bastit en maons i decorat amb rajola de ceràmica vidrada de fons blanc. La rajola compta amb motius decoratius florals i fruitals. El darrer volum que integra la banda de migdia del conjunt està situat a la banda de ponent de la construcció. Es tracta d'un edifici de grans dimensions i planta rectangular, amb la coberta de teula de dos vessants i organitzat en un sol nivell. La façana orientada a la plaça presenta tres grans obertures rectangulars, destinades a les tasques de càrrega i descàrrega. De la resta de paraments, amb escasses obertures, destaquen les restes d'un altre rètol pintat damunt del revestiment, situat a la façana de migdia. Es pot llegir: "GRUPO SINDICAL DE COLONIZACIÓN Nº 898 BODEGA COOPERATIVA". Al interior, destinat a la producció i emmagatzematge del vi (botes, tines, maquinària), el sostre està cobert per una encavallada de ferro que alhora sosté una solera de maons plans. Des de l'extrem de llevant de la construcció, mitjançant un portal d'arc rebaixat, s'accedeix a una galeria subterrània que creua el carrer de la Serra en direcció als edificis situats a la banda de tramuntana de la via. Està coberta per una volta de mig punt bastida en maó pla, recolzada damunt d'un sòcol amb el revestiment arrebossat. Tot el conjunt presenta els paraments exteriors arrebossats, tot i que només els que estan orientats al carrer de la Serra es troben pìntats d'un to groguenc. L'edifici de la banda de tramuntana del carrer és bastit en maons, amb l'obra vista.

El celler conserva antigues pedres de molí apilades a l'exterior de l'edifici, a l'espai delimitat pel volum constructiu de llevant, davant la façana orientada al carrer de la Serra. La Botiga del celler està especialitzada en productes d'alimentació artesans, vins i caves amb denominació d'origen o pinsos animals entre d'altres. En total es venen més de 3000 articles diferents.

El celler vitícola d'Ullastrell és una cooperativa fundada l'any 1939, que elabora oli des de principis de la dècada dels anys 40 i vi des de l'any 1953. En un principi fou el "Grupo Sindical de Colonización nº 898 Bodega Cooperativa". També era la seu de la "Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos" i, posteriorment, la Cambra Agrària Local del 1977 al 1994. Amb anterioritat, des de finals del segle XIX i fins a principis de la segona República, hi tenien el local els republicans històrics, al qual anomenaven "Serralet" o "Sala del Petit". Durant la dècada dels anys 60, les instal·lacions foren ampliades amb alguns annexos i la cambra subterrània coberta amb volta de canó, que travessa el carrer de la Serra i està comunicada actualment amb la botiga del celler. El mes d'abril de l'any 1968, temps després d'acabar l'obra, es dugué a terme la inauguració oficial de l'ampliació i reforma de les instal·lacions, amb la presència de diverses personalitats com el president nacional de la "Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos", el delegat provincial de Sindicats o el president de la Cambra Sindical Agrària de Barcelona entre d'altres. Mossèn Manel Padrós s'encarregà de beneïr aquests edificis. Durant el mes de setembre, el celler es dedica a l'elaboració del vi. En canvi, entre els mesos de novembre i desembre és quan s'elabora l'oli sota el sistema de Maquila. Aquest sistema consistia originàriament en portar a moldre les olives a un molí aliè, a canvi d'una part de la producció aconseguida. Actualment, el celler pesa les olives, les tritura i n'obté oli, cobrant la feina feta. El celler és membre de l'Associació de Mestres Productors Agroalimentaris del Vallès Occidental.

AJUNTAMENT TERRASSA (2010). Guia de fons. Arxiu Històric de Terrassa. Arxiu Comarcal del Vallès Occidental. Col. Joan Arnella, núm. 5, Terrassa, p. 73. AMAT, Benet (1984). "Aspres camins XVI". Ullastrell Ressó Local, núm. 88, maig 1984, p. 4. Font oral: entrevista Cinto Puig (19-03-1013).